Mluv, mluv- zajímáš mě
praktický průvodce mluveným projevem
Marie Svobodová

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Úvod ...............................................................9
I.
NÁSTROJE umožňující VERBÁLNÍ KOMUNIKACI............................11
1. Ústrojí dýchací (respirační)....................................11
2. Ústrojí hlasové (fonační).......................................14
3. Ústrojí artikulační.............................................20
4. Ústrojí sluchové................................................22
II.
HLÁSKY.............................................................25
1. Klasifikace českých samohlásek .................................26
2. Klasifikace českých souhlásek ..................................26
III.
SPISOVNÁ VÝSLOVNOST ČEŠTINY .......................................29
1. Nejdůležitější principy ortoepie češtiny .......................32
2. Stručná pravidla ortoepie češtiny...............................33
2.1 Výslovnost českých slov........................................33
2.1.1 Samohlásky ..................................................33
2.1.2 Souhlásky ...................................................34
2.2 Výslovnost cizích slov ........................................43
2.2.1 Obecné zásady................................................43
2.2.2 Jednotlivé případy výslovnosti cizích	slov ................44
2.3	Nejdůležitější zásady při nácviku výslovnosti
a nápravě chyb..............................................45
IV.
MODULACE SOUVISLÉHO PROJEVU........................................47
1. Základní jednotky souvislé řeči (frázování).....................47
1.1 Slabika .......................................................48
1.2 Takt ..........................................................49
1.3 Promluvový úsek ...............................................50
2. Zvukové prostředky souvislé řeči
- modulační prostředky .....................................51
—5OBSAH
2.1	Melodie řeči...............................................53
2.2	Dynamika řeči .............................................54
2.3	Barva hlasu................................................56
2.4	Tempo řeči ................................................57
2.5	Pauza .....................................................58
3.	Neverbální prostředky vyjadřování .........................60
V.
VÝSTAVBA MLUVNÍHO PROJEVU .......................................63
1.	Rétorika - kultura mluveného slova.........................63
1.1	Kultura mluveného slova....................................64
1.2	Řečový vzor................................................64
2.	Mluvíme spisovně...........................................65
3.	Mluvená a psaná podoba spisovné češtiny ...................66
4.	Typy projevů...............................................68
5.	Specifika mluveného projevu................................71
6.	Příprava projevu ..........................................74
6.1	Námět......................................................75
6.2	Ujasnění role..............................................78
6.3	Kompozice..................................................78
6.4	Interpretace - přednes.....................................80
6.4.1	Technika řeči.............................................80
6.4.2	Způsob přednesu ..........................................83
6.4.3	Některá řečnická schémata, obraty a figury................84
7.	Typy argumentů a způsob argumentace........................86
7.1	Předpoklady úspěšné argumentace ...........................89
7.2	Působivost praxe...........................................90
7.3	Nevhodná argumentace.......................................91
8.	Nejčastěji používané typy projevů .........................95
8.1	Referát - informace, zpráva ...............................95
8.2	Komentář...................................................96
8.3	Hodnocení..................................................97
8.4	Projevy „uvozovací“ čili „okrasné“.........................98
VI.
OSOBNOST ŘEČNÍKA................................................101
1.	Řečník (mluvčí) při vystoupení............................102
2.	Řečník a tréma............................................105
OBSAH
VII.
ROZHOVOR - DISKUSE ...............................................107
1. Rozhovor z pohledu teorie .....................................107
Hlavní zásady účinné diskuse ................................108
3.	Otázky v rozhovoru.......................................... 110
4.	Taktiky použitelné v	rozhovoru..............................112
4.1	Téma - jeho volba a	rozvedení..............................112
4.2	Argumenty a protiargumenty...................................113
4.3	Přirovnání a příklady........................................114
4.4	Odkaz na autoritu............................................114
5.	Taktní kritika...............................................115
6.	Konfliktní rozhovor..........................................116
6.1	Řečnické triky ..............................................116
6.2	Pravidla pro odstranění	konfliktnosti diskuse................120
VIII.
PRAKTICKÁ CVIČENÍ.................................................123
1.	Dechová cvičení..............................................123
2.	Hlasová cvičení .............................................125
3.	Artikulační cvičení.......................................................................................128
4.	Nácvik modulace řeči.....................................................................................135
5.	Cvičné texty.................................................138
Literatura........................................................145
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw0120033
3 CZ PrNK
5 20190206160922.8
7 tu
8 030102s2002----xr a|||e||||||000|0|cze||
20 ## $a 80-7310-005-3 : $c Kč 270,00 $q (brož.) :)
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
72 #7 $a 808 $x Literární styl. Literární činnost a technika. Efektivní využívání jazyka. Spisovatelská činnost $2 Konspekt $9 11
80 ## $a 808.5 $2 MRF
80 ## $a 81'42 $2 MRF
80 ## $a (035) $2 MRF
100 1# $a Svobodová, Marie, $d 1967- $7 mzk2002156870 $4 aut $e Autor
245 10 $a Mluv, mluv- zajímáš mě : $b praktický průvodce mluveným projevem / $c Marie Svobodová
250 ## $a 1. vyd.
264 #1 $a Praha : $b Pragoeduca, $c 2002
300 ## $a 145 s. : $b il. ; $c 21 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii
650 07 $a mluvený projev $2 czenas
650 07 $a rétorika $2 czenas
650 09 $a rhetoric $2 eczenas
655 #7 $a příručky $2 czenas $7 fd133209
655 #9 $a handbooks and manuals $2 eczenas
990 $a BK
910 $a ABG521
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link